A gregsom.com honlap jogi nyilatkozata 

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa GREGSOM Hungary Kft. (GREGSOM). 
A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. 

1. Szerzői jogok 
A weboldal tartalmának szerzői joga a GREGSOM-ot illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.   A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.   A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.     

2. Információk 
A GREGSOM weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a GREGSOM felelősséget nem vállal.   A weboldal tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a GREGSOM kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.   A megjelentetett információk nem minősülnek marketing-, üzleti- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti döntésekből eredő károkért a GREGSOM nem vállal felelősséget.   A GREGSOM fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.   Csak a hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak.     

3. A weboldal használata     
A GREGSOM nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.     

4. Sütikre vonatkozó szabályzat 
A GREGSOM honlapja nem használ sütiket. 

5. Kapcsolódó honlapok     
A GREGSOM weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a GREGSOM befolyása alatt.   A kapcsolódó honlapokhoz a GREGSOM weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a GREGSOM valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.   A GREGSOM nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az GREGSOM weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A GREGSOM továbbá nem felel más weboldal tulajdonos titoktartási és adatvédelmi gyakorlatának betartásáért.     

6. Jogkövetkezmények     
A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a GREGSOM haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.     

7. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása     
A GREGSOM fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.